Elitekraftcenter Fyn Formål

Formål med Kraftcenteret Fyn U17‐U25 Elitegruppen:

 1. Skabe et fundament for at ambitiøse spillere kan udvikle sig til at være blandt de bedste i Danmark i deres aldersgruppe (U17‐U19 og U22). Dette gælder for følgende parametre: teknisk, fysisk, mentalt og taktisk
 2. Være med til i lokalområdet at synliggøre kravene for at virkeliggøre en målsætning om at nå national Topniveau.
 3. Udvikle de spillemæssige kvaliteter for at begå sig i international badminton
 4. Etablere regionale træningsgrupper, hvor mere jævnbyrdige spillere får gensidige udfordringer og inspiration.
 5. I samarbejde med DBF være dynamoer i klubbernes udvikling af et målrettet og systematisk talentudvikling, der styrker det regionale arbejde med elitebadminton
 6. Gennem en bedre ressourceudnyttelse i regionen at medvirke til en forøgelse af træningsmængden og træningskvaliteten for satsende spillere med særligt talent i
 7. ungdom og ungseniorgruppen (3 første år som senior)
 8. Medvirke til at skabe kontinuitet i træningstilbud regionalt
 9. Sikre optimale træningsbetingelser for den regionale talent/seniorelite
 10. Være udviklingsplatform for samarbejde og kommunikation mellem klub og forbund til forståelse af problemstillinger og fremtidsønsker
 11. Fremme samarbejdet på tværs af klubberne til styrkelse af den enkelte klub, talentudvikling og elitekulturen i Danmark.
 12. Skabe fundament for etablering af fælleshold til at sikre højt regionalt elite niveau.
 13. Give klubberne en mulighed for at opnå forskellige former for synergieffekter f.eks ved at ansætte trænere i stillinger med højere timetal, og dermed at opnå en bedre koordination af arbejdet.