Styregruppen

Hvem er gruppen sammensat af:

Funktioner

  • Økonomi, budget og budgetopfølgning
  • Ansættelsesplaner og ansættelsesforhold
  • Strategiske målsætninger
  • Politikker og principper, herunder udtagelseskriterier
  • Rapportering vedrørende:
  1. Overvejelser om og bevægelser i tilknyttede spillergrupper
  2. Fremmøde og aflysninger af træninger
  3. Særlige fokusområder og indsats områder
  4. Samarbejde omkring spillerne

2 årlige møder